دولومیت کلسینه
11
آگوست

کاربرد دولومیت کلسینه شده بر خواص سرباره در کوره های قوس الکتریکی

همانطور که می دانیم سرباره فولادسازی مهمترین عامل در کنترل پارامتر های تولید می باشد. سرباره فولاد مذاب نقش بسیار مهمی در روند ذوب آهن اسفنجی و تولید فولاد مذاب در کوره قوس الکتریکی و تصفیه آن در پاتیل ایفا می کند ، مهمترین وظایف سرباره عبارتند از :

  • انحلال مواد و عناصر نا مطلوب آهن اسفنجی و فولاد در خود (نظیر s و p و … )
  • جلوگیری از انحلال گازهای موجود در اتمسفر کوره در فولاد مذاب
  • جلوگیری از انتقال حرارت فولاد مذاب به محیط اطراف و کاهش تلفات حرارتی
  • حفاظت نسوز سقف کوره در برابر تشعشعات شدید فولاد مذاب
  • مهیا نمودن شرایط کاری بهتر در فرایند فولادسازی (نظیر پوشش قوس)

با توجه به موارد فوق سرباره مذاب بایستی خواص فیزیکی مناسب نظیر سیالیت پفکی بودن و همچنین خواص شیمیایی مناسبی نظیر عدم انحلال نسوز کوره در خود ، قابلیت جذب s و p و … داشته باشد. سرباره مخلوطی از اکسید های مواد کمک ذوب ناخالصیها و برخی مواقع مواد نسوز است که بر روی سطح فلز مذاب در جریان فرایندهای متالورژیکی همراه با گدازش شناور می شود.

در این میان چند معیار مهم جهت ارزیابی کیفیت سرباره وجود دارد. مهمترین معیار ارزیابی کیفیت سرباره ، درجه بازی آن است که با استفاده از ترکیب شیمیایی آن به دست می آید. به طور مثال افزایش درصد MgO به افزایش درجه بازی(بازیسیته) کمک شایانی می نماید.

در اینجا به اثر شارژ دولومیت بر دو پارامتر مهم و اساسی در رابطه با سرباره می پردازیم.

جهت تعمیر کامپیوتر در اصفهان و نیز تعمیر لپ تاپ در اصفهان با کارشناسان رایابان در ارتباط باشید.لپ تاپ استوک