دولومیت کلسینه شده
09
دسامبر

تاثیر شارژ دولومیت کلسینه شده بر پفکی شدن سرباره

مزایای پفکی شدن سرباره بر هیچ کس پوشیده نیست در اینجا تنها برای یادآوری چند مزیت مهم سرباره پفکی را ذکر می نماییم:

  • کاهش مصرف انرژی
  • کاهش مصرف الکترودها ناشی از تشعشعات کمتر از فولاد مذاب
  • کاهش مصرف نسوز ناشی از تشعشعات کمتر به دیواره ها
  • تولید بالاتر ناشی از راندمان حرارتی بالاتر – حفاظت پانل کوره
  • کاهش میزان FeO در سرباره
  • کاهش میزان سرباره تولیدی به ازای تن فولاد
  • کاهش زمان بین دو تخلیه

به طور کلی هرچه سرباره خاصیت پفکی بیشتری داشته باشد و بتواند قوس الکتریکی را بهتر پوشش دهد نسوز کوره را از تشعشع حرارتی قوس حفاظت و همچنین از اتلاف حرارت از طریق تشعشع به بدنه و سقف کوره جلوگیری می نماید و در نتیجه حرارت بیشتری به بستر مذاب منتقل میگردد.

سرباره را در صورتی پفکی می گویند که حجم سرباره مذاب در مقایسه با حجم فاز گازی حل شده در آن کم باشد.

همچنین مذاب و گاز از طریق لایه ای از یکدیگر جدا باشند و حباب های گاز نتوانند به طور آزاد حرکت کنند. برای تشکیل سرباره پفکی ، ویسکوزیته سرباره نقش مهمی را ایفا می کند.

اجزای MgO , FeO , CaO در یک دمای ثابت محدوده فاز همگن مذاب را افزایش و SiO2 ویسکوزیته سرباره را افزایش می دهد. با افزایش CaO و یا MgO ترکیبات 2CaO.SiO2 یا (Fe,Mg) O تشکیل میگردند که ویسکوزیته سرباره را افزایش می دهند و در نتیجه پفکی شدن بهبود می یابد.

علاوه بر ویسکوزیته کشش سطحی سرباره نیز نقش مهمی در کف گونه شدن سرباره ایفا می کند.

به طوری که هرچه کشش سطحی سرباره بیشتر باشد زمان عبور گاز CO از سرباره طولانی تر شده و بنابراین سرباره بهتر پفکی میگردد. MgO از جمله عواملی است که کشش سطحی سرباره را افزایش می دهد و بنابراین باعث بهبود پفکی شدن سرباره می گردد.

البته لازم به ذکر است که طبق روابط پفکی شدن تاثیر ویسکوزیته بیشتر از کشش سطحی است و تاثیر عمده در افزایش پفکی شدن به خاطر شارژ دولومیت کلسینه ناشی از افزایش ویسکوزیته است.